Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
2019-04-03

Darželyje yra 10 grupių. 

Šešios ikimokyklinio ugdymo: "Ančiukų", "Bitučių", "Drugelių", "Žvirbliukų", "Kiškučių", "Žiogelių",

Dvi priešmokyklinio ugdymo: "Gandriukų" ir "Pelėdžiukų"

Dvi lopšelio: "Meškučių", "Boružiukų"

Ugdymo kokybės samprata (0 MB)
Ugdytinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas (0 MB)
Nuorodos