Veiklos tikslai
2019-10-02

2019-2021 m. strateginiai tikslai:

1 tikslas - Patobulinti ugdymo(si) kokybę, formuojant bendruomenės holistinį požiūrį į vaikų sveikatos ugdymą.

2 tikslas – Didinti švietimo pagalbos veiksmingumą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, bendradarbiaujant su tėvais ir pedagogais.

3 tikslas – Tobulinti turimas erdves, sukuriant saugią ir sveiką aplinką, atitinkančią vaiko ugdymo(si) galimybes ir skatinančią vaiko raidą.

2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS (4.56 MB)
2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS (0.27 MB)
Nuorodos