Specialistai
2019-04-03

Darželyje vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama specialioji pedagoginė pagalba. Ją teikia: logopedai, spec. pedagogai, psichologas, kūno kultūros pedagogas.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS - dirba su vaikais, turinčiais specifinių pažinimo, intelekto, emocijų ir elgesio, fizinių ir judėjimo sutrikimų. Gali dirbti individualiai, gali organizuoti ugdymą grupei vaikų.

LOGOPEDAS - dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų (įvairūs fonetiniai, kalbėjimo tempo ir kalbos sutrikimai). Gali dirbti individualiai, gali organizuoti ugdymą grupei vaikų.

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGAS - dirba su vaikais, turinčiais judesio ir padėties sutrikimų (bendrosios ir smulkiosios motorikos sutrikimai, skeleto ir raumenų ligos, kitos ryškios kaulų deformacijos). Kūno kultūros pedagogas gali dirbti individualiai, gali organizuoti ugdymą grupei vaikų. 

PSICHOLOGAS – stebi vaikų psichologinę būseną, atlieka psichologinį vaiko įvertinimą, konsultuoja tėvus vaikų gebėjimų vertinimo, auklėjimo, emocijų bei elgesio korekcijos klausimais. Dirba su vaiku individualiai, tik atskirais atvejais grupėje.

Specialioji pedagogė- žaidžiame su vaiku- Klausau, girdžiu, pakartoju (0 MB)
Vaikų psichologė: nesivaikykite madų, rinkdami vaikui būrelį (0 MB)
Vaikų psichologė - apie darželius: ar jie tikrai naudingi vaikui (0 MB)
Nuorodos