Vizija, misija
2019-10-02

MOKYKLOS VIZIJA

Kiekvienas vaikas – asmenybė ir vertybė, kiekvienas darbuotojas – profesionalas, kiekviena šeima – partnerė.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes. Visos bendruomenės pastangomis siekti ugdymo kokybės, sudarant sąlygas sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimui. Kurti patyriminį ugdymą, kūrybiškumą skatinančią, pažinimo, kalbos ir kalbėjimo įgūdžius lavinančią, saviugdos poreikius tenkinančią aplinką.

Teikti konsultavimo centro „Šnekutis“ konsultavimo paslaugas įstaigos nelankantiems vaikams, jų tėvams, Kauno miesto pedagogams.

MOKYKLOS VERTYBĖS IR FILOSOFIA

Mums svarbu kuo gyvena vaikas. Mes tikime jo sėkme.

Vertybės:

  • Saugus, kūrybingas, laimingas, besišypsantis vaikas;

  • Personalo profesionalumas, kompetentingumas, nuolatinis mokymasis;

  • Tarpusavio pagarba, tolerancija, dėmesys, empatija ir bendradarbiavimas.

Nuorodos