Komisijos ir darbo grupės
2020-12-13

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus;

  • Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Tarybos pirmininkas  – Jūratė Saveikienė,  +370669405268

Sekretorius  –  Daiva Navickienė,

Nariai:  Eglė Šernienė, Erika Elvina Žvirblienė, Irina Petrukaitienė.

PEDAGOGŲ TARYBA

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Svarsto vaikų ugdymo rezultatus;

  • Sprendžia veiklos tobulinimo formas, metodus.

Tarybos pirmininkas  – Grasilda Celiešienė, direktorė.

Sekretorius  –  Daiva Orlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: visos pedagogės,

Germa Astrauskienė , logopedė,

Irena Girijotienė, logopedė,

Jadvyga Jokubauskienė, logopedė,

Vanda Kilienė, logopedė,

Julita Nikoraitė, psichologė,

Nijolė Karalienė, specialioji pedagogė,

Irena Kaminskienė, neformaliojo švietimo (šokių) mokytoja,

Alma Lenickienė, neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja,

Silvija Ližaitienė, neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • Užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

  • Rūpintis vaikui saugia ir palankia aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, individualias vaiko galimybes.

Tarybos pirmininkas  – Grasilda Celiešienė, direktorė.

Sekretorius  –  Germa Astrauskienė, logopedė.

Nariai:  pedagogės pagal situaciją,

Niijolė Karalienė, specialioji pedagogė,

Vanda Kilienė, logopedė,

Julita Nikoraitė, psichologė.

Nuorodos