Įstaigos vadovas
2019-10-15

Grasilda Celiešienė, direktorė

Telefonas +370 37 345884

El. paštas darzelissnekutis@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Irina Petrukaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Telefonas +370 37 345884

El. paštas darzelissnekutis@gmail.com

Gyvenimo aprašymas 

Nuorodos