Darbuotojų sąrašas
2020-09-03

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DARBUOTOJAI

2019-2020 MOKSLO METAI

ADMINISTRACIJA IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

EIL. NR.

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAIO

KONTAKTAI

1.

GRASILDA

CELIEŠIENĖ

Direktorė

Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas

Aukštasis, magistro laipsnis

+37069405268

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

2.

IRINA PETRUKAITIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo programų vykdymas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso stebėsenos vykdymas ir pedagogų veiklos vertinimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijai

Aukštasis

+37069405268

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

3.

EDMUNDAS KYBARTAS

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Lopšelio – darželio ūkinės veiklos organizavimas, aprūpinimas, remonto darbų, pastato ir patalpų priežiūros vykdymas

Aukštasis

+37069405268

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

4.

DAIVA NAVICKIENĖ

Raštvedė

Lopšelio – darželio dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis, darbuotojų asmens bylų tvarkymas, interneto svetainės administravimas

Aukštesnysis

+37069405268

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

5.

INETA ČIUPIENĖ

Raštvedė, valytoja

Duomenų teikimas DVS priemonėmis, tėvų dokumentų dėl mokėjimo nuolaidų tvarkymas, dokumentų parengimas saugojimui, archyvinių dokumentų apskaitos vykdymas, patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas

Aukštasis

 

+37069405268

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

6.

RAIMONDA ATGALAINIENĖ

Sandėlininkė

Maisto produktų priėmimas ir išdavimas virtuvei pagal valgiaraštį, duomenų suvedimas į sistemą Valga

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

7.

ALĖ AMBRASIENĖ

Virėja

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis –

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

8.

DALĖ BARTKUVIENĖ

Virėja

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

9.

VIDA URBIENĖ

Virėja

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis

Aukštesnysis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

10.

IRINA BAGDONIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Aukštesnysis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

11.

AUŠRA BARTAŠIŪNAITĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

12.

MARIJA BIJAMINIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

13.

DANGUOLĖ CHOCKEVIČIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

14.

MARIJA JANČIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Aukštesnysis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

15.

VIRGINIJA KAVALIAUSKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

16.

JOANA LENARTAVIČIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

17.

DANUTĖ MALAUKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Aukštesnysis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

18.

RIMA PANGONIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

19.

MARGARITA SLIDŽIAUSKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, valytoja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas.

Aukštesnysis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

20.

RŪTA KUPCIKEVIČIENĖ

Valytoja

Lopšelio – darželio patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

21.

JANINA MENDŽINSKIENĖ

Skalbėja

Lopšelio – darželio patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas

Vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

22.

RAIMUNDAS JANKAUSKAS

Kiemsargis

Lopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

23.

ROLANDAS EVALDAS KATILIUS

Kiemsargis

Lopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir priežiūra

Vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

24.

ALBINAS SUBAČIUS

Ūkvedys

Statybos remonto darbų pastato viduje ir išorėje vykdymas, vidaus ir lauko inventoriaus remontas

Vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com 

PEDAGOGINIS PERSONALAS, PAGABOS MOKINIUI IR SLAUGOS SPECIALISTAI

EIL. NR.

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

ALIEKAMOS FUNKCIJOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

1.

JULITA NIKORAITĖ

Psichologė

Psichologinės pagalbos teikimas, vaiko raidos įvertinimas, prevencinių programų įgyvendinimas, pedagogų ir šeimos konsultavimas

Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

2.

GERMA ASTRAUSKIENĖ

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

3.

IRENA GIRIJOTIENĖ

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

4.

JADVYGA JOKUBAUSKIENĖ

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

5.

VANDA KILIENĖ

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

6.

IRENA KAMINSKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

7.

NIJOLĖ KARALIENĖ

Specialioji pedagogė, mokytoja

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems intelekto, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir raidos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas.

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

8.

ALMA LENICKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

9.

SILVIJA LIŽAITIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

10.

RASA ARKUŠAUSKIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060861864

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

11.

LINA VITKAUSKIENĖ

Mokytojo padėjėja

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra

Specialusis vidurinis

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

12.

AUŠRA BAGDONAVIČIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060058727

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

13.

VIDA BRAZAITIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37064699551

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

14.

NIJOLĖ ČERKAUSKIENĖ

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37067016895

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

15.

EGLĖ DAUNORIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+30767244732

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

16.

RAIMONDA GRIZEVIČIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060603465

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

17.

KRISTINA JANUŠKEVIČIENĖ

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37064699551

 

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

18.

DEIMANTĖ KUDIRKIENĖ

Mokytoja

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37067016895

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

19.

AUDRONĖ MATAŽINSKIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+30767244732

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

20.

VIOLETA MILOŠEVIČIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37064602859

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

21.

DAIVA ORLAUSKIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060058727

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

22.

VILMA PESTRIKOVIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37067242526

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

23.

LOLITA PETRUŠKEVIČIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060603465

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

24.

GRETA ŠIMATONĖ

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060516073

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

25.

MARTYNA VYLIAUDAITĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

 

+37060861864

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

26.

LAIMA VYLIAUDIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37060516073

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

28.

ERIKA ELVINA ŽVIRBLIENĖ

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

+37068413528

8 37 345884
darzelissnekutis@gmail.com

Nuorodos