Direktoriaus ataskaitos
2022-04-21

Gerb. Bendruomenės nariai, kviečiu susipažinti su 2021 m. Vadovo veiklos ataskaita ir iki 2022-01-29 Mokyklos tarybai teikti siūlymus dėl jos vertinimo.

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA.pdf (6.94 MB)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ 2020 M. VADOVO VEIKLOS ATASKA.pdf (4.98 MB)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ 2019 M. VADOVO VEIKLOS ATASK.pdf (5.77 MB)
Nuorodos