Informacija dėl mokesčio
2020-03-30

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas skaičiuojama vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu  2019-10-15 Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas” (http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020.pdf)

2020 m.  kovo 16-27 d.  ir kovo 28 d.- balandžio 13 d. tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo už  darželį   nemoka   pagal 10.7. punktą  „dėl ekstremalių įvykių ar esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai“.

Nuorodos