Kalbos centras
2019-04-03

KALBOS IR KOMUNIKACIJOS KONSULTACINIS  CENTRAS 

Nuo 2004 m. darželyje įkurtas specialiojo ugdymo pagalbos kalbos ir komunikacijos konsultacinis c e n t r a s

Centre teikiama nemokama metodinė, konsultacinė, korekcinė pagalba nelankantiems ugdymo  įstaigų ar integruotai ugdomiems 3 - 6 m. vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, jų šeimoms ir pedagogams.

Dirbantys darželyje pedagogai, specialistai pagal savo kompetenciją centre atlieka konsultacinį darbą, tiria vaikų kalbos sutrikimus, sprendžia korekcinio ugdymo problemas, teikia rekomendacijas.

Konsultacijas teikia: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, kūno kultūros pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir kt.

Kontaktiniai duomenys:   telef. (8-37) 34 58 84

El. paštas darzelissnekutis@gmail.com

Nuorodos